ikona menu

Polityka Ochrony Prywatności (RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje.

Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych możemy prosimy Cię o opuszczenie niniejszej strony internetowej, wówczas Twoje dane nie będą przetwarzane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest HULUKI SP. Z O.O z siedzibą w Łodzi przy ul. Wileńskiej 9 (dalej „My” albo HULUKI SP. Z O.O) operator strony internetowej dostępnej pod adresem hulukitrade.com (dalej hulukitrade.com).

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować na poniższe dane: Adres e-mail: contact@hulukitrade.com Adres korespondencyjny: HULUKI SP. Z O.O ul. Wileńska 9 Łódź, 94-022

W jaki sposób HULUKI SP. Z O.O przetwarza Państwa dane osobowe.

HULUKI SP. Z O.O przetwarza dane osobowe przede wszystkim w formie elektronicznej: na chronionych hasłem komputerach i telefonach, w tym na zewnętrznym serwerze obsługującym stronę internetową hulukitrade.com oraz pocztę e-mail.

HULUKI SP. Z O.O przechowuje również dane w postaci papierowej, dbając o ich odpowiednie zabezpieczenie. W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Odbiorcy danych – komu HULUKI SP. Z O.O powierza lub udostępnia Państwa dane osobowe Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Fundację na podstawie zawartych przez nią umów podmiotom, które świadczą na rzecz HULUKI SP. Z O.O usługi IT oraz obsługę księgową i kadrowo-płacową. HULUKI SP. Z O.O nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

W jakim celu i czyje dane przetwarza HULUKI SP. Z O.O:

Dane osób kontaktujących się z HULUKI SP. Z O.O Dane osób, które kontaktują się z HULUKI SP. Z O.O za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail oraz telefonu w tym infolinii, mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane zawarte w treści korespondencji.

Dane te HULUKI SP. Z O.O przetwarza na podstawie jej uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu korespondencji, komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji. Dane są przetwarzane właśnie w tych celach, a także w celach archiwizacyjnych, przez okres działalności HULUKI SP. Z O.O. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane uczestników warsztatów i spotkań HULUKI SP. Z O.O organizuje wydarzenia, w których uczestnictwo wymaga niekiedy uprzedniego zgłoszenia się lub potwierdzenia udziału na liście obecności. Dane osób biorących udział w naszych wydarzeniach przetwarzamy w celu realizacji i rozliczenia projektów, które prowadzimy. Dane uczestników są przetwarzane przez okres działalności HULUKI SP. Z O.O dla celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych. Podczas niektórych wydarzeń pytamy Państwa o zgodę na wykorzystanie wizerunku w postaci zdjęć. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zdjęcia są publikowane na stronie HULUKI SP. Z O.O oraz na portalach społecznościowych i są wykorzystywane wyłącznie w celu udokumentowania przebiegu wydarzeń i promowania działań HULUKI SP. Z O.O, przez okres jej działalności.

Dane pracowników i współpracowników HULUKI SP. Z O.O.

HULUKI SP. Z O.O zatrudnia pracowników oraz podejmuje współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Wymaga to przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji tych umów, w zakresie określonym przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzanie przez czas wymagany zgodnie z tymi przepisami.

Portale społecznościowe

HULUKI SP. Z O.O prowadzi profile na portalach społecznościowych, w tym na Facebooku. Co do zasady administratorami zamieszczonych w tych serwisach danych osobowych są te portale. Jeśli jednak wejdą Państwo w interakcję z HULUKI SP. Z O.O za ich pośrednictwem, np. poprzez wysłanie wiadomość lub zamieszczenie komentarza HULUKI SP. Z O.O również staje się administratorem tych danych (nazwa użytkownika, zdjęcie, profil publiczny i informacje zawarte w wiadomościach i komentarzach).

Podstawą przetwarzania tych danych osobowych przez Fundację jest jej prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji z osobami, które odwiedzają nasze profile na portalach społecznościowych Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli tak, uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO; – prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne; – prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, to jest m.in. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; – prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wówczas mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; – prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Mają Państwo również prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zmiany Polityki Prywatności HULUKI SP. Z O.O zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej HULUKI SP. Z O.O.

Napisz do nas

    Zdjęcie mężczyzny rozmawiającego przez telefon

    Huluki Spółka Z O.O.

    NIP: 7262653184